Skip links

IV regionalna konvencija za MladiCe

IV regionalna konvencija za MladiCe – mladi liječeni od raka će se održati 31. avgusta do 3. septembra 2017.godine u Crnoj Gori u odmaralištu na Ivanovima koritima u okviru Nacionalnog parka Lovćen, Prijestonica Cetinje, Crna Gora.

NVO FENIX CRNA GORA – Udruženje roditelja djece oboljele od dječijeg kancera je domaćin ovogodišnje konvencije koja će okupiti oko 50 mladiCa sa prostora bivše Jugoslavije.