Skip links

Međunarodni dan djece oboljele od kancera 2018

Prenosimo vam dio atmosfere sa tradicionalne manifestacije koja se održava 15. februara povodom Međunarodnog dana djece oboljele od kancera. Sa nama su bili i predstavnici Instituta za javno zdravlje, učenici Gimnazije „Slobodan Škerovic“ sa nastavnicom Marijom, studenti Medicinskog fakulteta iz organizacije Momsik i naravno naše MladiCe. Ove godine dan smo posvetili informisanji građana o dječjem kanceru, ranim znacima kancera i predstavili roditeljima priručnik „Kako spremiti dijete za boravak u bolnici“.

Priručnik je dio projekta koji trenutno sprovodimo „Jačanje međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih“. Projekat je posebno posvećen izradi analize stanja u vezi sa primjenom bolnih procedura među djecom i mladima, kao i izradi publikacije „Primjeri dobre prakse u primjeni bezbolnih procedura“ koje ćemo predstaviti na okruglom stolu 19. februara. Projekat je finansiran kroz program malih grantova u okviru projekta „HealthUP – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva“ koji podržava Evropska unija kroz „Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014“.