Skip links

Projekat – Inicijativa za otvaranje dječije hemato-onkologije u Crnoj Gori

04. jula u hotelu „Aurel“ udruženje roditelja djece oboljele od dječijeg kancera, „Fenix Crna Gora“, održalo je okrugli sto u sklopu projekta „Inicijativa za otvaranje dječije hemato-onkologije u Crnoj Gori po standardima EU“. Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno gradjanstvo FAKT, a finansiran od strane Evropske Unije, posredstvom delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Okruglom stolu su prisustvovali: dr. Mensud Grbović , predstavnik Ministarstva zdravlja u Vladi Crne Gore, dr. Veselinka Beatović, iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prof. dr. Slavica Vujisić, predstavnik menadžmenta Kliničkog centra Crne Gore, iz Instituta za bolesti djece – dr. Danojla Dakić, direktorica, dr. Maja Kavarić, spec.ped.hematolog i dr. Lidija Poček, zatim Milena Cvijanović i Vukosava Pejović – iz fonda za zdravstveno osiguranje CG, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za pristupanje EU, državni sekretar za evropske integracije, i Melita Rastoder, – iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija,  potom Prim.dr. Dragomir Đokić, spec.ped.hematolog, iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr.Vukan Čupić“, Beograd, gđa Irina Čepinac Ban, predstavnik udruženja roditelja djece oboljele od kancera, iz regiona, i član UO  ICCCPO – Međunarodna konfederacija udruženja roditelja, koja tjesno sarađuje sa SIOP – Svjetsko udruženje pedijatara onkologa, gđa Nađa Dragović, predstavnik Aktivnog fonda za građanstvo – FAKT, članovi udruženja roditelja FENIX CRNA GORA – Dijana Stojanović, Angela Murišić, Milorad Murišić, Irena Ljumović, Gorica Ćurčić i Slobodan Boričić. 
Cilj ovog okruglog stola je bio da se okupe svi predstavnici relevantnih institucija i sačini multidisciplinarni tim, gdje će se iznijeti svi gorući problemi koji koče pristupe otvaranju dječije hematoonkologije u Crnoj Gori.

Dr Maja Kavarić je istakla da je ovo izvrsna inicijativa, potekla od NVO FENIX CG. Dječje odjeljenje u okviru IBD  postoji od 2001. godine, a od 150.000 djece  u Crnoj Gori prosječno od hematoonkoloških bolesti oboli oko 20 nove djece (na godišnjem nivou). Da bi se jedno ovako odjeljenje otvorilo, trebalo bi da imamo minimum  30 oboljele  djece. Takvi bolesnici nijesu izolovani već imamo određeni broj kreveta. Međutim, nije nama problem osposobiti i prostorno odvojiti jedno odjeljenje čak ni protokoli nijesu problem, liječenje djece se sprovodi po jedinstvenim  protokolima. Problem je inicijalna dijagnostika. Inicijalna dijagnostika je kompleksna stvar. Treba se prostorno odvojiti pa da počnemo s radom. Najviše djece se liječi u Beogradu i imamo odličnu saradnju sa Institutom za majku i dijete(Institut za zdravstvenu zaštitu majke i  deteta Srbije  „Dr Vukan Čupić“). Nakon obavljanja dijagnostike na primjer u Beogradu, dijete bi moglo krenuti sa liječenjem u Podgorici.

Dr. Danojla Dakić, direktorica Instituta za bolesti djece saopštilaje da postoji prostorni kapacitet. Osim neonatologije, ostali kapaciteti su popunjeni do 70%. „Mi imamo prostora i pružićemo punu podršku.Plan je da se hematologija odvoji, a IBD može da pruži svu podršku za posebno odelenje hematologije. Spremni smo i da zajednički (uz zajedničku saradnju sa Fenixom)  obezbjedimo opremu“, istakla je.

Prim. dr Mensud Grbović, pomoćnik ministra rekao je da smo poodmakli sa tim potrebama. „Ja mislim da danas nema nikoga u Crnoj Gori koji neće ovo podržati. Od same ideje do implementacije, svi smo složni. Ministarstvo zdravlja u zadnje vrijeme nudi neke nove reorganizacije u Kliničkom centru.Problematika je u drugom segmentu: sestre, doktori, laboranti. Ministarstvo zdravlja podržava ovu inicijativu, samo treba naći modalitet. Danas, na našu nesreću djeca obolijevaju sve više. I oni imaju pravo na svaki vid  zdravstvene zaštite i to najbolje i sveobuhvatne . Mi ćemo podržati ovo svakako. Trendovi su danas takvi da se dnevne bolnice iskoriste kao oblik liječenja. Pomoći ćemo Kliničkom centru u realizacji ove ideje. „, saopštio je dr. Grbović.

Stručni saradnik iz Beograda Primarijus dr sci.pedijatar-hematolog Dragomir Đokić rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što je pozvan i da mu je drago da su se odazvali iz svih institucija i da ova inicijativa ima  podršku Ministarstva zdravlja, s’obzirom da se radi o djeci  koja su među najtežim pacijentima. Istakao je da  imamo punu podršku Instituta dr. Vukan Čupić koja bi se ogledala u tome da 1-2 med.sestre prime na obuku, zatim  laboratorijske tehničare. Posebno kod ugradnje centralnog venskog katetera mogu bez problema da prime jednog hirurga na obuku. Svaki vid obuke nam je na raspolaganju i svaki vid saradnje. „I što se tiče dijagnostike, mi ćemo vas podržati. Uvijek možemo da dijagnostikujemo, a da pacijent se vrati i otpočne sa liječenjem. Djeca koja se liječe od malignih bolesti iziskuju posebne uslove. Prvo, tu se dešavaju neutropenije od posledica terapija, teške infekcije. Mora se odvojiti prostor, da djeca budu izolovana od drugih bolesnika. Takođe, treba insistirati na preventivi i bolest dijagnostifikovati na vrijeme. Nažalost nama djeca dolaze kada bolest dođe do IV stadijuma. Neuroblastom ako se dijagnostikuje u prvoj godini života, veća je mogućnost izliječenja. Ultrazvuk abdomena—dva puta godišnje. U prvoj godini jednom i u drugoj godini jednom.  Manje sredstava treba izdvojiti za dijagnostiku nego što samo jedno liječenje tog deteta košta.“, istakao je dr. Đokić.

Irina Ban, iz udruženja „Zvončica“ rekla je: „I doktori i sestre na obuci imaće smještaj u našoj roditeljskoj kući. I to je još jedna olakšavajuća okolnost. Postoje i apartmani koje ustupamo zdravstvenim radnicima koji dođu na usavršavanje. Roditeljska kuća je u sklopu Instituta i možete biti prisutni ako želite i 24 sata na Institutu. Dobra je stvar što se roditelji čuju međusobno i lako sporazumiju . Doktori sarađuju ali treba veća podrška države da bi ljekari svoje inicijative i ideje doveli do kraja. Djeci treba omogućiti da imaju pristup novim metodama.

Prof .dr Slavica Vujisić je u ime menadžmenta KC u Podgorici rekla: „Zahvaljujem se na pozivu. Treba sa doktorima napraviti dogovor step by step. Osmisliti strategiju. Ljekari nijesu problem već kako obučiti niži kadar. Mi dajemo podršku za specijalizacije, a podjelili  smo 150 specIjalizacija. Imate podršku i što se tiče i iz te oblasti. Mi osluškujemo i mi ćemo kao ustanova u kojoj se sve to događa i učestvovati. Broj jedan je edukacija – na to može da se računa. Mnogo je lakše biti kod kuće, a u bolnici primiti terapiju jer tako je liječenje najkraće.“

Nađa Bosković-Dragović iz  FAKT–a istakla je da je oduševljena što se na jednom mjestu  našlo toliko stručnog kadra i da postoji volja da se pomogne. „Uloga ovakvih udruženja je da više rade na edukaciji i na podizanju svijesti građana o ovim problemima. U ime FAKT mogu reći da su ovakve inicijative unaprijed osuđene na uspjeh.“

Iskreno vjerujemo da će ova rasprava uroditi plodom, animirati nadležne i doprinijeti ostvarivanju naše ideje,  a to je otvaranje dječje hematoonkologije u CG. Povezali smo srodne institucije u CG i kroz raspravu  došli do zajedničkog zaključka. Ponovni sastanak na ovu temu planiramo za kraj septembra, da vidimo dokle se došlo u realizaciji ove naše ideje.

Djeca zaslužuju najbolje!!!