Skip links

Borbom protiv (M)RAKA

Udruženje roditelja djece oboljele od dječijeg kancera „Fenix Crna Gora“ otpočelo realizaciju projekta – Proces socijalizacije mladih liječenih od kancera u djetinjstvu pod nazivom – „BORBOM PROTIV (M)RAKA“, a koji je finansijski podržala Opština Herceg Novi. Dužina trajanja projekta je 4 mjeseca..

Cilj programa jeste osnažiti mlade liječene od raka u djetinjstvu da samostalno djeluju i sprovode svoje ideje i mjenjaju predrasude prema raku kod djece i mladih.

Ciljne grupe su mladi ljudi od 15 do 30 godina koji su se u djetinjstvu liječili od neke vrste maligniteta, nazvane MladiCe Crne Gore. Riječ „MladiCe“ potiče od „mladi“ i slova „C“ koje je u medicinskom šifarniku oznaka za kancer.

U Crnoj Gori ne postoje uspostavljeni programi podrske mladima liječenih od raka u djetinjstvu. Nema precizne evidencije i zvaničnih podataka o posljedicama liječenja mladih lijecenih od raka u djetinjstvu, jer je prikupljanje podataka o djeci oboljeloj od kancera za nacionalni kancer registar, koji radi IJZ, počelo tek 2014. Malo ljudi se bavi mladima koji završe liječenje, koje traje od 1 do 3 godine nakon čega se vraćaju u svoje sredine gdje su često suočeni sa grubošću vršnjaka i nerazumijevanjem okruženja. Proces socijalizacije nakon liječenja je veoma je težak.

Velika psihološka pomoć i podrška svima onima koji se liječe je kad ih posjeti neko ko se već liječio i izliječio. Stoga su napori Udruženja usmjereni ka pružanju podrške neformalnoj grupi MladiCe Crne Gore. Grupu čine 8 članova od kojih su dva zadužena za uredjivanje stranice na facebook- u https://www.facebook.com/mladicecg, jer je to najposjećenija društvena mreža na internetu i od velikog je značaja za zbližavanje mladih.

Tri člana MladiCa Crne Gore, Đorđe Murišić iz Herceg Novog, Marija Radunović i Mario Kumburović iz Podgorice učestvovaće na prvoj međunarodnoj konvenciji mladih koji su se izliječili od nekog oblika maligne bolesti „Malo svijetlo nade“ koja će se održati u Zagrebu, Hrvatska u periodu od 20.08. do 24.08.2015.godine. Biće prisutno 50 učesnika iz 10 zemalja: Njemačke, Italije, Turske, Velike Britanije, Rumunije i Holandije.

Cilj ove konvencije je naučiti o sebi, proširiti svoja znanja o dječijim malignim bolestima, stvoriti lijepa, dugoročna prijateljstva kako bi bili partneri u borbi protiv dječijeg raka. Konvencija će naučiti MladiCe kako pomoći djeci u liječenju, kako pomoći preživjelima i kako proširiti grupu MladiCe u svojoj zemlji.

MladiCe Crne Gore su se 19.08.2015. godine okupile u Herceg Novom kako bi pripremile prezentacije za međunarodnu konvenciju, prvu za predstavljanje svoje grupe za sliužbeni dio predstavljanja i drugu za prezentaciju svoje zemlje za neslužbeni dio predstavljanja.

Prezentacije su na engleskom jeziku. Mladi liječeni od raka u djetinjstvu su motivisani da učestvuju u radionicama kako bi naučili i primjenjivali znanja u svojoj sredini, kao i da naprave novi nivo saradnje i povezivanja na nivou regiona.

Ovaj projekat je jaka platforma da nase udruženje, nakon edukativnih radionica i odlaska naših Mladica na konvenciju u Zagreb, bude domaćin Mladicama iz regiona i šire i da se neka od narednih konvencija odrzi u Crnoj Gori. Svake godine ima novih mladih ljudi koji su uspješno zavrsili terapiju i kojima puno znači da imaju vršnjačku podršku, da znaju da nekome pripadaju i da mogu razmjeniti iskustva.