Skip links

Drugi kamp „Samo hrabri mogu sve“

Zahvaljujući Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore, Udruženje roditelja djece oboljele od kancera organizovalo je drugi rehabilitacioni kamp za djecu liječenu od malignih bolesti. Kamp nosi naziv „SAMO HRABRI MOGU SVE“!

Drugi kamp „Samo hrabri mogu sve“

Rehabilitacioni kamp za djecu starosti od 4 do 18 godina liječenu od malignih bolesti ove godine je održan na Ivanovim koritima na Lovćenu od 31. jula do 7. avgusta.

Cilj kampa je jačanje imuniteta, opšte otpornosti i psihofizičkog zdravlja djeteta nakon intezivne terapije citostaticima, kao i jačanje i ujedinjenje porodice kao cjeline nakon duge razdvojenosti tokom liječenja. Rehabilitacija je neophodna, jer djeci treba oporavak organizma od hemioterapija, zračenja i operacija. Zakonom nije predviđena rehabilitacija djece koja su se liječila od kancera, ali nam je ove godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja izašlo u susret i finansijski podržalo boravak za 20 djece i 20 roditelja.

Fenix Crna Gora je prošle godine organizovao rehabilitacioni kamp na Veruši, koji je isfinansiran od donacija građana koji svoj sitniš ostavljaju u donatorskim kutijama našeg udruženja.
Osnovna ideja kampa je da im se pruži što više zabave i uživanja u dnevnim aktivnostima. U kampu je organizovan kreativni, sportski i zabavni program. Cilj rehabilitacije je:

  • Jačanje imuniteta, opšte otpornosti i fizičke kondicije kod djece
  • Osnaživanje psihološke stabilnosti djece I roditelja
  • Jačanje samopoštovanja, samopouzdanja, uklapanje u grupu vršnjaka
  • Prevazilaženje prošlih stresnih i traumatskih iskustava a koji su u vezi sa liječenjem
  • Podsticanje pozitivnosti i optimizma kod djece
  • Socijalno osnaživanje djece (povoljni utjecaji vršnjačke grupe, osnaživanje za kasniju resocijalizaciju i vraćanje u matičnu socijalnu sredinu)
  • Opuštanje, zabavljanje, podsticanje kreativnog izražavanja i pozitivnosti. 

Ovakav način druženja stvara nova prijateljstva koja će postati veliki izvor podrške. Sve porodice koje su prošle kroz iste stresne situacije i izborile se sa bolešću svog djeteta okupile su se na istom mjestu, razmijenili iskustva, podijelili strahove i bili podrška jedni drugima. Svako dijete može uvidjeti da nije samo u svojoj borbi i treba da zivi punim životom bez obzira na bolest.