Skip links

Drugi okrugli sto

26.09.2014. održan je drugi Okrugli sto na temu „Inicijativa za otvaranje dječije hemato-onkologije u Crnoj Gori“ uz prisustvo predstavnika Kliničkog centra, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i našeg udruženja. Okrugli sto je dio projekta koji podržava fond za aktivno gradjanstvo fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Potvrđene su dogovorene aktivnosti na prethodnom skupu, održanom 4. jula 2014. i detaljno iznijeti postignuti rezultati, kao i razlozi za akcije koje nisu pokrenute:

 • Građevinsko renoviranje odeljenja hematologije i adaptacija postojećeg prostora u Hematoonkološko odeljenje 
 1. finansiraće se iz postojećeg budžeta Kliničkog centra u okviru već planiranog renoviranja
 2. eventualna dodatna finansijska sredstva će obezbijedititi Ministarstvo zdravlja CG
 3. „Fenix Crna Gora“ će takođe organizovati akcije za prikupljanje sredstava za opremanje Hematoonkološkog odeljenja;
 4. Građevinski plan iz Tehničke službe K.C. nije dostavljen blagovremeno na uvid zbog sezone godišnjih odmora
 • Stručni kadar
 1. Dr Maja Kavarić će obezbijediti medicinske sestre i tehničare za edukaciju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu
 2. Dr Danojla Dakić treba da kontaktira dva hirurga iz Kliničkog centra koji su edukovani za postavljanje centralnog venskog katetra i da se dogovori saradnja za Pedijatrijskom hematoonkologijom
 3. Iz Instituta za javno zdravlje CG je iznijeta spremnost za saradnjom i postignut je dogovor o evidenciji i slanju podataka pacijenata, u skladu sa Zakonom, koji su preduslov za stvaranje Kancer registra
 • Podrška iz Beograda
 1. Dr Dragomir Đokić će, nakon dijagnosticifiranja pacijenata i uspostavljanja protokola lečenja, a u saradnji sa ljekarima iz Instituta za majku i dete u Beogradu i sa dr Majom Kavarić, upućivati pacijente na dalje liječenje u Crnu Goru
 2. Dr Đokić će obezbijediti savremene protokole i stručnu konsultaciju
 3. „Zvončica“ će obezbijediti besplatan smještaj medicinskih sestara i tehničara dok su na edukaciji u Institutu za majku i dete u Beogradu, kao i logističku podršku udruženju „Fenix“

Ministarstvo zdravlja Crne Gore će od 2015. godine uvrstiti u redovan program skrining na rano prepoznavanje neuroblastoma u vidu obaveznih redovnih UZ pregleda novorođenčadi tokom prve godine života. Od samog početka postojanja udruženja naglašavali smo koliko je bitno da se neuroblastom otkrije u prvoj godini života, jer je tada 90% izlječiv. Nakon prve godine on potpuno mijenja biologiju i šanse za izliječenje su minimalne. Kao specifičan tumor, nije ga lako otkriti i prepoznati, ali ovim skriningom će se kod jednog dijela oboljele djece prepoznati na vrijeme. 

Ponosni smo što je sve ono što naše udruženje radi prepoznato kao ozbiljno i odgovorno i sto nadležne institucije prepoznaju i pozitivno odgovaraju na naše inicijative.