Skip links

Radionica – Povratak u školu

Udruženje roditelja djece oboljele od kancera „Fenix Crna Gora“ u okviru projekta „Borbom protiv (m)raka“ organizovalo je 5. i 6.novembra 2016. godine, dvodnevnu interaktivnu radionicu na temu „Povratak u školu“. Cilj je osnažiti mlade liječene od raka u djetinjstvu da samostalno djeluju i sprovode svoje ideje, i da mijenjaju predrasude prema raku kod djece i mladih.

Razmjenili smo znanja i iskustva stečena tokom sprovođenja istoimenog projekta u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. U okviru ove aktivnosti angažovali smo psihološkinju Katarinu Gačević iz udruzenja „Čika boca“ koja je i kreator programa „Povratak u školu“ i dva člana MladiCe Srbije – Miloša Radulovića i Milicu Šimonović, koji su sertifikovani vršnjački edukatori.

Liječeno dijete često može da izbjegava polazak u školu, a najčešći razlozi za to su strah od zadirkivanja ili odbacivanja od strane drugih učenika zbog promjene tjelesnog izgleda, strah da neće moći da prate nastavu zbog dugotrajnog odsustva i strah da je došlo do promjene njihovog socijalnog statusa u okviru neformalnih vršnjačkih grupa. Sve to zajedno može da razvije otpor kod učenika koji rezultira izbjegavanjem nastave i potpunim odustajanjem od redovnog školovanja.

Prvog dana radionica je okupila roditelje djece lječene od kancera, psihologe, pedagoge i nastavni kadar iz ustanova obrazovno – vaspitnog karaktera sa područja hercegnovske opštine, kako bi omogućili pružanje podrške prilikom socijalne inkluzije djece liječene od maligniteta u školsku sredinu.
„Nastavnici imaju vrlo malo, ili nimalo znanja o dječjem malignitetu, liječenju i prognozama za izlječenje, a od njih se očekuje da preuzmu dio odgovornosti za brigu o zdravlju djeteta dok je na nastavi, iako nemaju potrebne vještine ni znanje, niti su emotivno pripremljeni za suočavanje sa takvom odgovornošću. Najčešća reakcija nastavnika je da onda postanu suviše popustljivi prema djetetu u ocjenjivanju njegovog akademskog postignuća, generalno postavljajući niže standarde za liječenog učenika. Iako oni imaju dobru namjeru, to proizvodi dvostruko negativne efekte; s jedne strane djetetu šalju poruku da ne mora da se trudi, što dodatno urušava već narušenu sliku djeteta o sebi, a s druge strane vršnjaci mogu negativno reagovati na povlašćeni status tog djeteta i socijalno ga izopštiti iz neformalnih vršnjačkih grupa.“

Drugog dana održan je trening za „MladiCe Crne Gore“ sa ciljem da oni postanu voditelji radionica programa „Povratak u školu“.
Na ovoj radionici učestvovali su članovi neformalne grupe „Mladice“ Srbije koji su obučili MladiCe Crne Gore kako da sprovedu pripremu vršnjaka iz odjeljenja za povratak druga sa liječenja. Obučili su se kako se strahovi i uvjerenja o malignim bolestima razlikuju u odnosu na uzrast djece. Mlađa djeca vjeruju da je malignitet preklazan kao grip, dok adolescente brine kako da na adekvatan način pruže podršku svome drugu ili drugarici. Činjenica da su voditelji radionice uzrasno bliski učenicima iz odjeljenja umanjuje distanciranost između predavača i učenika, i povećava njihovu spremnost da integrišu nova saznanja u cilju veće otvorenosti prema liječenom drugu ili drugarici.

Želeći da olakšaju proces povratka u školu djeci liječenoj od maligniteta Udruženje „Fenix Crna Gora“ je štampalo priručnik za nastavnike „Povratak u školu“ koji je podijeljen učesnicima ovih radionica, koje su održane na Fakultetu za menadžment i Hotel Lighthouse Igalo, Herceg Novi kojima se zahvaljujemo na pomoći.

Projekat „Borbom protiv (m)raka“ je finansijski podržala Komisija za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi, opredjeljenih nevladinim organizacijama u 2016-oj godini.