Skip links

Treća regionalna konvencija mladih liječenih od raka – Sarajevo 2016

Članovi našeg udruženja i naše MladiCe učestvovali su na 3. Reginalnoj konvenciji mladih izliječenih od raka koju je organozovalo Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ u Roditeljskoj kući u Sarajevu. Na konvenciji je učestvovalo oko 50 mladih u dobi od 16 do 26 godina s prostora Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Konvencija je počela 13. augusta i za cilj je imala da podrži i osnaži djecu i mlade koji se liječe od raka ili su u fazi rehabilitacije i resocijalizacije. Prethodnih godina organizovane su konvencije u drugim državama. Do sada su održane u Srbiji i Hrvatskoj. Za ovu konvenciju su pripremljeni različiti programski sadržaji, kao što su radionice, okrugli stolovi i predavanja, kao sportske aktivnosti, konkretno rafting.