Skip links

Projekat “Aktivan doprinos roditelja i mladih liječenih od malignih bolesti poboljšanju kvaliteta liječenja i života nakon liječenja kroz javno zagovaranje, usvajanje i razmjenu dobre prakse”

Udruženje roditelja djece oboljele od kancera “Fenix Crna Gora  ce u periodu od 01.07. do 31.12.2019. sprovoditi projekat “aktivni doprinos roditelja i mladih liječenih od malignih bolesti u poboljšanju kvaliteta liječenja i života nakon liječenja kroz javno zagovaranje,usvajanje i razmjenu dobre prakse”.Projekat ima za cilj da poveća posvećenost institucija i da obezbijedi alokaciju dodatnih sredstava. Biće povećan nivo svijesti roditelja i mladih ne samo o tehnikama pružanja podrške drugim roditeljima već i o važnosti  blagovremenog zagovaranja  i neophodnosti uključivanja  javnosti u proces podrške porodicama čija se djeca liječe od kancera.

U toku prvog mjeseca upućujemo poziv roditeljima i mladima liječenim od raka za pohadjanje  treninga o jačanju kapaciteta,putem bustovanih objava na društvenim mrežama.Taj mjesec je predviđen i za pripremu prezentacije za VI međunarodnu konvenciju mladih liječenih od kancera.

U toku drugog mjeseca izrađujemo brošure namjenjene porodicama  kojima su djeca oboljela od raka.Informacije u brošurama pomoći ce sa upoznavanjem vrsta malignih bolesti i liječenjem.  U narednom mjesecu organizujemo kurs digitalnog opismenjavanja za roditelje i djecu liječenu od malignih bolesti. Kako bi se obezbijedila podrška  obučeno je 10 roditelja,volontera i MladiCa za korištenje digitalnih tehnologija ,online podršku,savjetovanje kao i upravljanje veb sajtom i upravljanje društevnim mrežama. Na taj način edukatori bi uz nove vještine bili u mogućnosti da na inovativniji način dođu do ciljne grupe i da uz inovativne alate i koristenje digitalnih tehnologija pomognu mladima da prevaziđu izazove.

U četvrtom i petom mjesecu fokus je na jačanju kapaciteta djece liječene od malignih bolesti i mladih liječenih od raka u djetinjstvu.Bavićemo se izradom i pripremom prezentacija o našoj mladoj grupi MladiCa i odlaskom na VI konvenciju mladih liječenih od raka u djetinjstvu čiji je domaćin u 2019.godini Bosna i Hercegovina . Cilj je da kroz aktivnosti u kojima učestvuju dobiju podršku za buduće  organizovanje i rad u svojim sredinama i da se osposobe za pokretanje formalnih i neformalnih grupa i inicijativa. Mlade treba osnažiti da samostalno svojim djelovanjem i akcijama sprovode svoje ideje. Takodje bitna aktivnost je informisanje domova zdravlja i bolnica u Herceg Novom o ranom prepoznavanju simptoma dječijeg kancera. Za sprovođenje ove kampanje angažovali smo 10 volontera i 5 članova MladiCa. Dijeliće se flajeri,koji su kreirani kroz sami projekat oslanjajući se na iskustva  i stručnu podršku partnerskih organizacija.Posteri i flajeri  biće distribuirani  u Domovima zdravlja i u bolnici u Herceg Novom o značaju poznavanja ranih znakova dječijeg kancera.

U završnoj fazi,šestog mjeseca sumiraće se izvještaji o rezultatima aktivnosti tokom cijelog trajanja projekta i o tome obavještavati javnost putem gostovanja u radio i tv medijima i putem objavljivanja u elektronskim i štampanim medijima kako bi podigli nivo svijesti o problemima i potrebama mladih liječenih od raka.

Ovakve akcije, osim što imaju za cilj da se prikupe sredstva za razne potrebe oboljele djece, imaju i edukativni cilj,kako bi pomogli roditeljima da prepoznaju na vrijeme i da znaju kako da se bore sa tim.