Skip links

8. regionalna konferencija CCI Europe 2017

Predsjednice našeg uduženje učestvovale su na 8. evropskoj CCI (Childhood Cancer International – globalna organizacija koja okuplja roditeljska udruženja, survajverske organizacije i ostale organizacije koje se bave pružanjem podrške deci oboleloj od raka i njihovim porodicama) konferencije. Glavna tema konferenicje bila je „Povezivanje Evrope“.