Skip links

Prvi kamp “Samo hrabri mogu sve”

Zahvaljujući donacijama građana Crne Gore, koji svoj sitniš ostavljaju u donatorskim kutijama našeg udruženja uspjeli smo da organizujemo i isfinansiramo naš Prvi rehabilitacioni kamp za djecu liječenu od malignih bolesti i njihove porodice. Kamp nosi naziv „SAMO HRABRI MOGU SVE„!

Rehabilitacioni kamp za djecu starosti od  2 do 18 godina liječenu od malignih bolesti  i njihove porodice održaće se na Veruši od 5. do 12. avgusta 2014. godine. Cilj kampa je jačanje imuniteta, opšte otpornosti  i psihofizičkog zdravlja djeteta nakon intezivne terapije citostaticima, kao i jačanje i ujedinjenje porodice kao cjeline nakon duge razdvojenosti tokom liječenja.

Osnovna ideja kampa je da im se pruži što više zabave i uživanja u dnevnim aktivnostima. U kampu će biti organizovan kreativni, sportski i zabavni program. Dnevne aktivnosti sprovode se od 8h do 21h svakog dana.

Prvi kamp “Samo hrabri mogu sve”

Na kampu će biti prisutni animatori, doktor i psiholog.
U kampu će biti organizovane psihološke radionice  pod stručnim vođstvom koje će omogućiti učenje o raznim aspektima bolesti i kako se nositi sa njom.

Ovakav način druženja stvara nova prijateljstva koja će  postati veliki izvor podrške.
Svako dijete može uvidjeti da nije samo u svojoj borbi, da živi punim životom bez obzira na bolest.